Öz Göksu Gümrükleme
» İthalat-İhracat
+90 212 500 35 55

      E-Giriş

Sosyal Medyada Biz}

Gümrükleme Hizmeti
Gümrük Mevzuatı ile ilgili kanun ve yönetmelikler dahilinde müşavirlik hizmeti verilmekte ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. İthalatta ve ihracatta işlemlerin sonuçlandırılması için müşavirlik hizmeti hızlı , güvenli ve uygun maliyetle verilmektedir.
TÜMÜNÜ GÖR

İthalat-İhracat

Bütünsel Hizmet Anlayışı ile Hızlı ve Sorunsuz İhracat
İhracat detaylarının tarafımıza iletilmesinden sonra tüm Gümrük İhracat İşlemleri  aşağıdaki iş akışına göre Öz Göksu tarafından takip edilip sonuçlandırılmaktadır.

İş Akışı (ihracat) 
Çeki listesi, İnvoice, Türkçe faturanın hazırlanması
İhracat Mevzuat ve tarifelendirme
İhracat Beyannemesi nin elektronik ortamda hızlı şekilde oluşturulup online tesçili
Tüm Gümrük İhracat masraflarının ödenmesi
Gümrük müdürlüklerinde ilgili Gümrük İşlemleri adımlarının takibi ve neticelendirilmesi
Yurt dışına gidecek evrakların özel batıbay zarfıyla nakliyeciye imza karşılığında teslimi
Dosyanızın tüm Gümrük Evrakları nın dijital arşiv sistemimize aktarılması
Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm masrafların anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi
Barkodlu ve etiketli özel Öz Göksu dosyamızla tüm İhracat evraklarının kapalı zarf içerisinde tarafınıza teslimi

İş Akışı (ithalat)
Ordinonun tarafımızca temi edilmesi (Damga vergisi ödenerek)
İthalat Mevzuat ve tarifelendirme
Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması
Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi
Talebe göre nakliyat sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi
İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tesçili
Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi
Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi
Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi
Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim
Dosyanızın tüm evraklarının dijital arşiv sistemimize aktarılması (Müşterilerimizin şifreyle erişimine açık ve ücretsizdir)
Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi
Barkodlu ve etiketli özel batıbay dosyamızla tüm evrakların kapalı zarf içerisinde tarafınıza teslimi

Siz sadece  İhracat detayınızı tarafımıza bildirin. Gerisini Öz Göksu Halletsin.
Öz Göksu İSO 9001:200 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm Gümrük İhracat işlem süreçleri standardize edilmiştir ve her dosyanın iş akış adımları elektronik  ortamda kayıt aldına alınmaktadır
Gümrük İhracat Beyannamesi tesçil edildiğinde tesçil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir
İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve
konusunda uzman Öz Göksu personeli tarafından yürütülmektedir.